2004 évben készített tervek:

helyszín típus tervek dátum fényképek
SZENTENDRE, Dózya Gy. út
csarnokok
építési engedélyezési terv, kivitelezési terv
2004-01 tartószerkezet, házak, tervezés

24,0m fesztávolságú acélszerkezetű csarnok eng+kivit. tervezése